Muziek doorbreekt, verbindt en versterkt. Het aantal migranten in Vlaanderen neemt toe. Hierdoor stijgt ook het aantal anderstalige nieuwkomers die binnenkort op de schoolbanken en in in kinderkribbes terechtkomen. Veel vragen rijzen op.
Hoe kunnen kinderkribbes en onderwijs de integratie optimaliseren en welke middelen zijn hiervoor nodig? Hoe kan muziek helpen om de kinderen en jongeren te sensibiliseren en betrekken? Hoe kunnen we muzike maken met kinderen uit andere culturen? Hoe kan muziek kinderen, ouders uit verschillende continenten met elkaar verbinden?
Dit lijken gemakkelijke vragen, maar de antwoorden zijn niet altijd even gemakkelijk. Vanuit deze context gaan we tijdens dit tweedaags symposium op zoek naar antwoorden op basis van onderzoek en gaan zelf aan de slag met jonge kinderen en hun begeleiders.

Kinderklanken organiseert dit symposium in Klankendaal op 4 en 5 september 2017. Lezingen en workshops wsselen elkaar af. De centrale spreker is Helena Rodrigues (Portugal).

Helena Rodrigues is assistent-professor aan de universiteit van Lissabon. Ze is de oprichter van de Labatory of Music and Communication of Infancy. Helena is een experte wat betreft de psychologie van de muzikale ontwikkeling bij jonge kinderen en een aanhanger van de Music Learning Theory van Edwin Gordon.

Doelpubliek: kleuterleidsters, kinderverzorgers, leraren MO, leraren muzische vorming, docenten kleuteronderwijs, docenten opleidingen kinderzorg.

Maandag 4 september:

 

9.30 u: onthaal
10.00 u: lezing door Helena Rodrigues rond muziek bij jonge kinderen
12.00 u: lunch
13.00 u: voorbereiding van muzikale activiteiten in kleine groepjes ism Helena Rodrigues
14.30 u: kleine voorstelling door verschillende groepjes
15.30 u: feedback door Helena Rodrigues
16.00 u: einde

 

Dinsdag 5 september

 

9.30 u: start van muziekactiviteiten in Mechelse kinderkribbes
(toepassing op 3 doelgroepjes bv. baby’s – peuters)

video-opnames
12.00 u: lunch
13.00 u: voorbereiding van toonmoment
selectie van beeldmateriaal
14.00 u: voorstelling van activiteit door verschillende groepjes
15.00 u: Feedback door Helena Rodrigues
16.00 u: Afterglow

 

Inschrijven kan via www.klankendaal.be

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150.

Deze inschrijving is definitief na overschrijving van op onderstaand rekeningnummer:

IBAN: BE42 7360 1544 1454

BIC: KREDBEBB

 

Kinderklanken

Tervuursesteenweg 84

2800 Mechelen

 

Bijkomende informatie via info@kinderklanken.be