BLAZERSKLAS COLOMA

BLAZERSKLAS COLOMA

Schooljaar 2016-2017 wordt er in basisschool Coloma gestart met een Blazersklas. Hierbij wordt samengewerkt met Yamaha, de bedenker van dit concept, en Muzes/Klankendaal, organisatie van leraren kunst en cultuur.

Yamaha Blazersklas in Mechelen
Muziekbeoefening geeft een boost aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Bestaande initiatieven in Nederland en Duitsland  laten zien dat kinderen door samen te musiceren veel meer leren dan enkel een muziekinstrument bespelen. De orkesten krikken hun zelfwaardegevoel op. Spelend ontwikkelen ze vaardigheden en attitudes die hen helpen om zich sociaal, emotioneel en intellectueel te ontplooien. Yamaha Blazersklas wordt internationaal erkend en geprezen om haar sociale effecten. Daarom wil Klankendaal kinderen die daartoe weinig kansen krijgen, leren musiceren daar waar we hen sowieso aantreffen: in hun basisschool. Heel wat kinderen vinden immers de weg niet naar de muziekacademie omdat allerlei barrières dat belemmeren: hindernissen van financiële, sociale of culturele aard. Met het programma Blazesklas krijgen zij extra kansen om hun talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Muziekbeoefening maakt slim en sociaal Samen muziek spelen helpt kinderen een heleboel nuttige vaardigheden en attitudes ontwikkelen: zelfvertrouwen, concentratievermogen, verantwoordelijkheidszin, discipline, naar elkaar luisteren, samenwerken, e.d. Muziekeducatie wakkert de creativiteit aan, bevordert de emotionele ontwikkeling, verbetert schoolprestaties, vermindert concentratieproblemen en bevordert integratie. Kortom: musiceren maakt kinderen slimmer en socialer. Cfr. www.muziekmaaktslim.nl.

Voor wie is de blazersklas bedoeld?

De blazersklas is bedoeld voor leerlingen uit 4de leerjaar. Leerlingen die voordien nog nooit dergelijk (blaas-)instrument hebben bespeeld. Samen vormen zij een klas die één lesuur per week les krijgen op een blaasinstrument. Er kan uit verschillende instrumenten gekozen worden: dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, trompet en schuiftrombone.
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deze instrumenten over de Blazersklas. Leerlingen van de Blazersklas vormen samen een orkest en krijgen één lesuur gezamenlijk (als orkest) en mogelijk facultatief  in een groepje les van een ervaren muzikant op het instrument waarvoor zij gekozen hebben. De leerlingen leren dus met elkaar maar ook van elkaar!

Wat zijn de kosten?

Instrumenten zijn duur, maar door een samenwerking met organisatie Muzes/Klankendaal en Yamaha Blazersklas is het gelukt om 20 nieuwe instrumenten te lenen bij Yamaha. Eventueel kunnen de geleende (nieuwe) instrumenten op termijn óók gekocht worden.  De methode ‘Essential Elements’ vormt de basis voor het Blazersklas-onderwijs. Deze methode (boek en CD) wordt kosteloos verstrekt.

Van wie krijg je les?

De lessen worden verzorgd door een vakleraar muziek van Muzes/Klankendaal. Het is echter óók mogelijk dat je bijkomend les krijgt van een vrijwilliger.

Waar en wanneer gaan de lessen door?

De wekelijkse lesmomenten gaan door in de Muzische Ruimte van Klankendaal, Tervuursesteenweg 84 te Mechelen op dinsdagnamiddag. Dit centrum bevindt zich op 50 meter van de basisschool Coloma. Nodige voorzieningen zijn aanwezig: muziekstaanders, aparte lesruimtes, opbergruimtes voor instrumenten.

Keuze instrumenten:

Op dinsdag 6 september worden de instrumenten voorgesteld door een aantal muzikanten.Leerlingen worden begeleid bij de keuze van een instrument en krijgen de mogelijkheid om 3 voorkeurinstrumenten op te geven. Vanaf 13 september starten we met de eerste les.

Overige vragen?

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kan je mailen naar info@muzes.be. Via de website Klankendaal krijg je wekelijks een update.

De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en samen een orkestinstrument te bespelen

De lessen gaan door in de muzische ruimte van Klankendaal