iPad geeft een boost aan je muziekles

iPad geeft een boost aan je muziekles

iPad geeft een boost aan je muziekles

*iPad en het onderwijs: een hot item Er is een hoop te doen rondom de tablet en het onderwijs. In Vlaanderen zijn diverse succesvolle pilots gedraaid met klassen die met een iPad werken. Daarnaast concluderen meerdere onderzoeken dat het welbevinden en de leermotivatie bij leerlingen gevoelig toeneemt als men de mogelijkheden van een tablet verstandig inschakelt in de lessen. Diverse onderwijsdeskundigen zijn overtuigd dat een tablet in de klas dé toekomst is in het onderwijs. 21st century skills staan hierbij centraal, ofwel het aanleren van competenties die nodig zijn om samen te werken en te leven in de maatschappij anno nu.
Voor muziekonderwijs zijn er nog een aantal uitdagingen waar we ons de volgende maanden  verdiepen.

Voor vele leraren is niet helder hoe een iPad van waarde zou kunnen zijn. Men weet vaak wel hoe een iPad werkt en men heeft waarschijnlijk al een hoop apps weten te installeren.  Maar hoe gebruik je dit apparaat nou precies in de les ten gunse van onderwijs- en leerkwaliteit?
Muzes heeft een traject ontwikkeld waarin de leraar zelf aan de slag gaat met de iPad tijdens de lessen muzikale opvoeding/muzische vorming.

Concreet: het traject bestaat uit 5 voormiddagen en coaching in uw klasomgeving.
Het is wenselijk dat de deelnemers intekenen voor het gehele pakket van 5 sessies.

Voor elke deelnemer zijn volgende voorzieningen getroffen:
-een iPad tijdens de sessies (de deelnemer kan uiteraard zelf een iPad meebrengen) 
-toegang tot innovatieve apps
-syllabus
-toegang tot de Communitygroep ‘iPad in de muziekles’
-attest Innovatieve iPadLeraar
-mogelijkheid tot individuele begeleiding van leraar in eigen klas
-een hoofdtelefoon

De deelnemers worden niet verondersteld vertrouwd te zijn met de iPad.

Dinsdag 18 oktober :

1. Klinkende muziekopvoeding voor iedereen

Hoe kunnen we muziekles laagdrempelig vormgeven én tegelijk aantrekkelijk maken voor iedereen? Gedifferentieerd werken dringt zich op zonder hetgeen al werkt overboord te moeten gooien. We benutten daarvoor het ruime spectrum van tegenwoordig: klankvoorwerpen, omgevingsklanken, etnische instrumenten, klassiek instrumentarium, stem en lichaam, microfoonopnames, smartphones, keyboards, internet-musiceren en andere digitale muziektoepassingen.
In deze sessie kruipen we in de huid van onze leerlingen en exploreren we concrete aanzetten en uitdagende voorbeelden van muzikale basisvorming, zonder ons hierbij vast te pinnen op één of andere methode. We ervaren haalbare opdrachten die muzikaliteit, intuiïtie, pret, persoonlijke inbreng, teamwork en durf uitlokken bij iedereen.

Donderdag 27 oktober – Woensdag 9 november

2-3. iPad ultiem instrument voor veelzijdige muziekles

Er is natuurlijk niet mis met klassieke muziekinstrumenten in de klas maar volwaardig muziekonderwijs kan je tegenwoordig ook tevoorschijn toveren door leerlingen vertrouwd te maken met attractieve
muziek-apps op tablets. Het is de bedoeling om alle leerlingen- dus ook leerlingen zonder muzikale scholing- volledig aan hun trekken te laten komen in muziekonderwijs.

Globaal overzicht van deze didactische iPadsessie:

  1. iPad als geschenk uit de hemel voor eigentijdse muziekopvoeding
    2. iPad-apps kwalitatief doorlichten en oordeelkundig kiezen in functie van veelzijdig muziekonderwijs
    3. Creatief ervaren en grenzen aftasten van veelzijdige iPad-apps voor muzieklessen (gedifferentieerd werken).

Vrijdag 18 november

4. Muziek spelen met de iPad als muzikale beleving

Bijzonder geschikt en laagdrempelig om muzikaal te leren zijn iPads die alles-in-één instrument zijn (spelen, opnemen, luisteren, aanmaken, componeren en bewerken). Muziek leren spelen met behulp van de iPad is veel meer dan klikken op ‘play & stop’ of glijden met een vinger over het iPad-scherm. Met concrete oefeningen, spelopdrachten en uitdagingen op ieders niveau kunnen vorderingen gemaakt worden met kwalitatieve apps van muzikale en/of audiovisuele aard.
Tot slot willen we laten ervaren hoe de iPad spelmogelijkheden biedt in combinatie met de stem, met geschreven taal, met klanken vastleggen, muziekinstrumenten leren, klankvoorwerpen uit de omgeving, met beweging, beeldend werk, muziekgeschiedenis, zonder en met eenvoudige notenpartituren …

Maandag 28 november

5. Multimedia in de klas

Hoe kunnen verschillende media samen ingezet worden? Zonder veel technische kennis leren we de kracht en de didactische mogelijkheden ontdekken van beelden, prenten, teksten, kranten, magazines, audiovisuele presentaties, filmfragmenten, TV- en videobeelden, klankopnamen en muziek. iPads bieden ongeziene mogelijkheden om nieuwe inhouden tot bij de leerling te brengen, zelfstandig te vinden, persoonlijk te verwerken en zich creatief te uiten.
Komen aan bod:

  1. Hoe kiezen we geschikte media voor klasgebruik? (inbegrepen de integratie van iPad)
  2. Concrete informatie en mogelijkheden (inbegrpen de integratie van iPad)
  3. Aandachtspunten en concrete tips bij het competenter omgaan met multimedia
  4. Werkvormen voor multimedia in de klas
  5. Mediataken à la carte verkennen

Neem voor meer informatie contact op via info@muzes.be.

 

 

Klinkende muziekopvoeding voor iedereen: ruim spectrum van instrumenten

iPad ultiem instrument voor veelzijdige muziekles: iPad-apps worden kwalitatief doorgelicht

De iPad als muzikale beleving: concrete oefeningen, spelopdrachten en uitdagingen op ieders niveau.

Multimedia in klas: hoe kunnen verschillende media samen ingezet worden in gewone (muziek) lessen?

Paul Timmermans en team

Onderwijspedagoog (specialiteit mediakunde, muzische vorming en muziekpedagogie) met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding UCLL, docent SLO LUCA-Lemmensinstituut.

Schrijf je in!

Docent Paul Timmermans (en begeleidend team)    
Lesmoment   Dinsdag  18 oktober
Donderdag  27 oktober
Woensdag 9 november
Vrijdag 18 november
Maandag 28 november
Korting  Muzesleden
Aanvang en einde Ontvangst (met koffie):  8.30 u
Start                            9.00 u
Einde:                        12.00 u
Doelpubliek Leraren BaO (3de graad)
Leraren SO (1ste en 2de graad)
Leraren DKO
Docenten muziekeducatieve organisaties

Kostprijs€ 300Inschrijven Via onderstaand formulier