STEM, klimaat en muziek

STEM, klimaat en muziek

Het project Muvotheek van Klankendaal biedt aan leraren basisonderwijs, secundair onderwijs diverse materialen aan die door hergebruik uitdagende mogelijkheden biedt tot musiceren. Klankendaal heeft hierbij een interessant partnerschap ontwikkeld met diverse ondernemingen waarbij een breed spectrum aan kwalitatieve materialen voorhanden zijn die we delen met de partnerscholen. Materialen worden door onze medewerkers op maat klaargemaakt en aangeboden aan de jongeren. Door handleidingen en instructiefilmpjes worden de leerlingen maximaal betrokken en geactiveerd om met deze materialen aan de slag te gaan. De cross-over tussen wetenschap, techniek en muziek leidt tot diepere inzichten en stimuleert innovatief denken. Science, technology, engineering, arts en maths’-educatie spelen ongetwijfeld een kritische rol voor onze toekomstige concurrentiekracht en economische welvaart.

 Een opkomende tendens is de steeds luider klinkende roep naar een holistische aanpak door toevoeging van het muzische domein of Arts (vandaar het acroniem STEAM). Het uitgangspunt is dat er duidelijke raakvlakken zijn tussen STEM-onderwijs en kunsteducatie, maar dat deze fel onderbelicht worden in het onderwijs. Zowel wetenschappelijke als artistieke processen vertrekken vanuit een waarneming die vragen oproept, vanuit een kijk naar de wereld rondom de lerende en proberen door onderzoek een antwoord op die vragen te formuleren. Binnen dat onderzoeksproces versterken STEM en A elkaar bij het opwekken van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend en kritisch denken.