KINDERKLANKEN

Het concept van Kinderklanken in deze setting is volledig nieuw: muzieksessies voor jonge ouders op deze locatie. De sessies van Kinderklanken getuigen van een vernieuwde dynamiek waarbij aandacht gaat naar innovatieve vormen van musiceren, actief participeren en samenwerken, …

Elke activiteit op zich kan in relatie met de andere sessies bijdragen tot dialoog en Kinderklanken versterken als broeikast en laboratorium voor muzikale en sociale interactie en ontwikkeling. Op die manier wordt Kinderklanken teruggebracht tot zijn meest authentieke essentie: niet als een prestigieus ‘concert’ dat onaantastbaar is en respect afdwingt en waarbij het receptieve primeert maar als een laboratorium, een tempel van de muzen, muzen die vandaag nog, elke dag opnieuw het individu en de samenleving inspireren.

In de eerste groep worden baby’s toegelaten vanaf zes maanden. Deze sessies duren 30 minuten. Vanaf groep twee duren de sessies 45 minuten. De oudste kinderen die kunnen deelnemen aan de Kinderklanken- reeksen zijn vier jaar. De sessies worden aangeboden met als doel de muziek op een natuurlijke wijze in de opvoedingssituatie te integreren.Er wordt op een speelse wijze ingegaan op muziek en beweging: er worden liedjes gezongen, bewegingsspelletjes gedaan, gedanst op vrije muziek en gespeeld op eenvoudige instrumenten door de ouders en het kind. Elke activiteit is muzikaal onderbouwd en sluit aan bij de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. De lessen hebben een duidelijke structuur, bevatten veel herhalingen en de activiteiten spelen in op de leefwereld van het jonge kind. De ouders worden aangemoedigd om actief te participeren aan de muzieksessies en hier ook aan verder te werken tijdens de week.

 

Meer info: www.kinderklanken.be

 

September 10-17-24
Oktober 8-15-22

Jocelijn Maes

Jocelijn Maes heeft zich op heel jonge leeftijd aangetrokken gevoeld tot muziek maken, beleven met jonge kinderen. Ze is actief betrokken geweest in de realisatie van een aantal musicals. Dit heeft haar gestimuleerd in de studies muziekpedagogie en kleuterleidster. De combinatie met de opleiding ‘Muzikale Vorming van Jonge Kinderen (0-4 jaar)’ maakte het plaatje volledig. Jocelijn is reeds een 3-tal jaar actief als docente bij Kinderklanken. Tevens is zij leraar muziekinitiatie in het Conservatorium van Mechelen.

Schrijf je in!

Docent Jocelijn Maes Te voorzien
Lesmoment   6 zaterdagen najaar 2016 Korting  Muzesleden*
Frekwentie Wekelijks: 45 minuten Inschrijven  Via deze link
Betaling € 45

* Korting Muzesleden: € 5