Aanbod Gehrels

 

 

 

 

 

Pyramide Gehrels Muziekeducatie,
t.a.v. de ledenadministratie,
Postbus 648 | 9200 AP Drachten.
www.gehrelsonline.nl

De Gehrels Vereniging probeert, al dan niet in samenwerking met anderen, haar doelen* te bereiken door:

  • het bevorderen en organiseren van bijeenkomsten, waaronder cursorische activiteiten, studiedagen en conferenties;
  • het onderhouden van een website en het uitgeven of doen uitgeven van een magazine en andere uitgaven met betrekking tot de muzikale vorming;
  • alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

Ad 1: De activiteitencommissie organiseert alle op de inhouden van de muzikale vorming gerichte activiteiten van de Gehrels Vereniging. Meer informatie vindt u op onze website.

Ad 2: De redacties van website en magazine verzorgen de inhoud van Gehrels online en het tijdschrift van de Gehrels Vereniging: ‘De Pyramide’. Dit tijdschrift verschijnt 5x per jaar.

* kenniscentrum worden dat leerkrachten en vakleerkrachten ondersteunt in het verzorgen van muziekeducatie. Daarbij het voorzien van educatieve materialen, mogelijkheden tot het volgen van scholing en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten

Voordeel voor Muzesleden

Leden van Muzes ontvangen een korting van 10 euro op het eerste jaar van hun lidmaatschap/ abonnement op ‘De Pyramide’.