Kinderklanken in de kleuterschool

Meer en meer worden we in onze kleuterscholen geconfronteerd met kleutertjes die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Via het Project Kinderklanken in de kleuterklas  kunnen wij bij deze kinderen veel bereiken. 

Muziek is een universele taal. Vele muzikale activiteiten kunnen vlot meegedaan worden, ook al spreken de kindjes geen Nederlands. Omdat door muziek de taalbarrière wegvalt, creëren we een veilig klimaat voor deze kleuters en daardoor gaat hun welbevinden vergroten, wat belangrijk is om tot leren te komen.

Tegelijkertijd kan je via liedjes en versjes heel wat Nederlands opsteken. De liedjes worden ondersteund door beweging en aangepast materiaal, zodat nieuwe woordjes en begrippen beter beklijven bij alle kleuters. Samen met de jongste kleuters gaan we zingen, dansen en muziek maken. Ook de juf of meester doet mee, zodat de dagen erna de liedjes, muzikale activiteiten nog vaak worden hernomen.

*Doelstellingen

Deze algemene doelstellingen staan voorop in ons kleuterproject en zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden wanneer u het project evalueert.

– De muzikale capaciteit bevorderen en prikkelen zodat elk kind de mogelijkheid krijgt zich muzikaal te ontplooien.
– Via muziek het welbevinden van de kinderen vergroten en zo een veilig klimaat creëren om tot leren te komen.
– Het aanbieden van lied- en spelmateriaal dat tegemoet komt aan vooral de spraak- en taalontwikkeling van het kind, alsook de motorische, sociale,emotionele, zintuiglijke, verstandelijke en muzikale ontwikkelingsfasen van het kind.
– Cultuuroverdracht: muziek krijgt een plaats in de dagelijkse routine in de klassituatie; overbrengen van oude en nieuwe Nederlandse/Vlaamse liedjes.

Aanbieden van interessant muziek- en spelmateriaal

Via muziek het welbevinden vergroten

Vraag naar informatie

Verantwoordelijke Jocelijn Maes Ism  Kinderklanken
Lesmoment   In onderling overleg Korting Muzesleden*
Aanvang en einde 6 weken Bijkomende informatie Via info@muzes.be afspraak maken voor schoolbezoek

* Korting Muzesleden:  10 %