Muziek en taal

Zoals reeds vroeger gecommuniceerd wil het Mechelse stadsbestuur de basisscholen ondersteunen bij de uitbouw van een taalbeleid op school. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) heeft op vraag van de stad rond dit thema een nascholingsprogramma uitgewerkt bestaande uit een aantal workshops in het voorjaar van 2015 en een intensiever nascholingstraject tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. Hiervan werd u reeds vroeger op de hoogte gebracht.Tijdens het schooljaar 2016-2017 wenst de stad nog een extra nascholingstraject ‘Muziek en Taal’ aan te bieden voor de leraren van uw school in samenwerking met  Muzes vzw,  organisatie voor leraren kunst en cultuur.
Per school kan één leraar deelnemen aan dit traject. Indien scholen deelnemen aan dit traject én tegelijkertijd ook deelnemen aan het zojuist genoemde nascholingstraject van het Centrum voor Taal en Onderwijs, zullen betrokken organisaties zorgen voor afstemming van beide trajecten.
In het verkorte nascholingstraject ‘Muziek en Taal’ (bestaande uit verschillende werksessies) ligt de algemene nadruk op taalbevordering via het muzische spel. Taligheid wordt gestimuleerd via de diverse muzikale en muzische disciplines, en via verschillende werkvormen. Het is in eerste plaats de bedoeling om taal en taligheid te stimuleren, en dit zowel bij de deelnemende kleuterleid(st)er als de kleuters in zijn/haar klas.
Muziek en taalexpressie vormen de basisdisciplines van waaruit gestart wordt, maar ook de andere muzische domeinen zullen uitvoerig aan bod komen. Er zal ook gewerkt worden met muziek en muzikale elementen uit niet-Westerse culturen.
Binnen dit traject wordt gewerkt vanuit een theoretisch kader, dat opbouwend wordt aangebracht. De theorie vormt de basis van waaruit de vertaling gemaakt wordt naar praktische werkvormen.
De leraar vormt de centrale figuur in deze opleiding. Er zal regelmatig op eigen niveau worden gewerkt: de leraar wordt in eerste plaats zelf gevormd tot een expressiever, taalgevoeliger persoon. In tweede instantie wordt dan de vertaling gemaakt naar de leraren toe.
Wellicht heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie. Wij maken graag een afspraak met jou en/of je lerarenteam.U kan contact opnemen via info@muzes.be