Sint-Jozef Coloma

De Blazersklas is een uniek concept voor het muziekonderwijs op de bovenbouw (vanaf 10 jaar) van basisscholen, middelbare scholen, muziekscholen en muziekverenigingen. De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Daarbij vormen de leerlingen een symfonisch blaasorkest waarbij een goede balans wordt gewaarborgd tussen hout- en koperblaasinstrumenten. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat wat zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet. De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal.

De actuele discussie over het muziekonderwijs en alle voorgenomen bezuinigingen laat zien dat nagedacht moet worden over hoe men om kan gaan met muziek en het muziekonderwijs op basis- en middelbare scholen. Het ‘omgaan met Muziek’ vereist deskundigheid van de muziekdocent. Leerlingen moeten de vaardigheden hebben of krijgen zich muzikaal te kunnen uitdrukken. Daarbij zijn fundamentele vaardigheden op een instrument een hulpmiddel. Het integreren van een instrumentale basisopleiding binnen de basis- en middelbare school is dan wenselijk en mogelijk.

Een kind dat samen met andere kinderen in een groep een instrument leert bespelen is succesvoller en beleeft meer plezier.

In basisschool Coloma zijn we in september 2016 gestart met een blazersklas met leerlingen uit het 4de leerjaar. Op 28 maart houden we een open repetitie. Interessante inzichten mbt opstart van dit initiatief, gebruik van instrumenten, repetities, methode, … worden gedeeld.

DSC_0006
DSC_0036
DSC_0035
DSC_0025
DSCN0084
DSC_0008
DSC_0011
DSCN0088