TRAJECTBEGELEIDING SCHOLEN

Het vormingsconcept KLANKENDAAL biedt trajectbegeleiding en vakdidactische vormingen aan voor leergebied muzische vorming en kunsteducatie . De vormingen beogen gunstige effecten op de professionele ontwikkeling van de individuele leerkracht en van de scholen(gemeenschap) met gunstige gevolgen voor de leerlingen. Als innovatief vormingscentrum voor onderwijs werkt KLANKENDAAL met deskundige nascholers en voordrachthouders aan een kwaliteitsvol aanbod voor basis- en secundair onderwijs. Met zijn vormingsaanbod wil KLANKENDAAL ook inspelen op onderwijsevoluties en overheidsprioriteiten.

Klankendaal concretiseert en organiseert initiatieven die  kunnen worden aangereikt aan directies,leraren en andere medewerkers zoals muzocoaches,… waarmee zij hun deskundigheid kunnen verbreden en verdiepen. Klankendaal bespreekt met de directies over de aanpak en over de impact zodat verdere opvolging van leraren en scholen zo optimaal mogelijk kan worden opgenomen. We wensen zo concreet mogelijk in te spelen op vragen, mogelijkheden die zich aanbieden binnen elke school.

Naast de vormingen en begeleiding die door de verschillende nascholers en voordrachthouders worden gegeven, wil het nascholingscentrum ook een ondersteunende draaischijf zijn voor uitwisseling, reflectie en open professionalisering op vrij initiatief. Daartoe biedt KLANKENDAAL/MUZES de communitygroep MUVO Mechelen aan.

Concreet

Bij Klankendaal kan je terecht voor trajectbegeleiding van je schoolteam voor muzische vorming.

1. Kennismaking: je neemt contact op via mail of telefoon. Daarna nodigt een medewerker je uit voor eer verkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen welk van de ondersteuning best aansluit bij de noden van de school. Tijdens dit gesprek worden jouw vragen uitgeklaard en formuleren we samen de belangrijkste doelstelling(en) voor de begeleiding.

2. Begeleiding: in de gesprekken met de begeleider en afvaardiging schoolteam worden de verwachtingen geconcretiseerd. Het aanbod van vormingen, trajecten, workshops, community, …wordt gedetailleerd voorgesteld. De verwachtingen en mogelijkheden vormen het uitgangspunt bij de begeleiding.

3. Opvolging: Klankendaal zal een stappenplan opmaken en helpen bij de praktische uitvoering van geplande initiatieven. De medewerkers van Klankendaal bieden de nodige ondersteuning en helpen je de nodige stappen te nemen om gewenste resultaat te bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelen op vragen en mogelijkheden van de school.

Deskundige nascholers en voordrachthouders zorgen voor een kwalitatief aanbod